poniedziałek, 9 października 2023

Przewodnik po piosenkach: The Keening - Little Bird (6.10.2023)

Jaka jest cena wolności? Co czujemy wychodząc ze strefy komfortu? Jak to jest mierzyć się z prawdą? Między innymi na to pytania stara się znaleźć odpowiedź Rebecca Vernon, autorka albumu "Little Bird". Artystka znana z projektu SubRosa powraca z debiutanckim solowym albumem, na którym eksploruje brzmienia pełne melancholii, tajemniczości i magii i snuje opowieść niczym z filmowego scenariusza, a zarazem wypełnioną paletą osobistych przemyśleń.  Sięga po chamber doom z folkową nutą i filmową przestrzennością. Znajdziecie tu między innymi utwór, który pierwotnie miał znaleźć się na ostatniej płycie zespołu SubRosa oraz pięć innych równie pięknych i atmosferycznych kompozycji. Jeśli macie ochotę zagłębić się w tę historię, zerknijcie na przewodnik po albumowych rozdziałach, który przygotowała dla was Rebecca.

 


 

 

AUTUMN

To najstarsza piosenka na płycie. Napisałam ją na potrzeby ostatniego albumu zespołu SubRosa, ale nie został wykorzystany ze względu na swój bardziej "folkowy"charakter niż pozostałe kompozycje. Jestem niemal pewna, że to właśnie wtedy przyszedł mi po raz pierwszy do głowy pomysł, by powołać do życia nowy projekt - bardziej napędzany folkową nutą, bardziej minimalistyczny, by stworzyć przestrzeń dla takich piosenek. Tak właśnie narodził się pomysł na The Keening. 


 

EDEN 

To także starszy utwór, który pisałam na nowo i poprawiałam kilka razy. Przed "przepisaniem nie pasował mi do całości i była to piosenka z płyty, którą lubiłam najmniej. Po poprawkach stała się moim ukochanym utworem do wykonywania w wersji koncertowej. „Eden” opowiada o opuszczeniu miejsca niewinności i zdobywaniu życiowej mądrości. Zadaje trudne pytanie: „Czy postęp wart jest poświęcenia i utraty wszystkiego, co było dla Ciebie ważne?” Ostatecznie piosenka decyduje, że tak, ale z ledwością.

 


LITTLE BIRD

To pierwszy utwór, jaki skomponowałam na pianinie. Po miesiącach targania ze sobą 88-klawiszowego, ciężkiego sprzętu żałuję, że nie napisałam go na 25-klawiszowym syntezatorze midi. Żartuję :)  Lirycznie Little Bird dotyka podobnych tematów, co poprzedniczka - opuszczenia bezpiecznej strefy komfortu i miejsca niewinności, by osiągnąć wolność i zapłacić za to bardzo wysoką cenę, czego tak często doświadczamy. HUNTER I

Ta piosenka opowiada historię bycia ściganym po tym, jak było się świadkiem popełnionego morderstwa i w rezultacie staje się nierozerwalnie złączonym w tańcu z tą osobą/tymi osobami przez całe życie – oni, chcąc uciszyć Ciebie, a Ty , nie chcąc dać się zniszczyć – biegniesz i biegniesz dalej.


HUNTER II 

To kontynuacja i rozszerzenie historii z pierwszej części "Huntera" i niesie trochę więcej informacji o ścigającym. Jest dżentelmenem i wygrzewa się w blasku ignis fatuus – głupich pożarów – wywołanych przez metan i rozkładające się rośliny, które wabią nieostrożnych podróżników na śmierć w błotnistych bagnach. Uwielbiam pierwszą część tej kompozycji i dialogi grającej na flecie Kelly Schilling i mistrzyni skrzypiec Andrei Morgan. 


THE TRUTH

Bardzo się ucieszyłam, że w trakcie pandemii moja współlokatorka, Lisa Zimmerman, zgodziła się mnie wesprzeć przy pracy nad tą płytą i wykonać wokale operowe na końcu „The Truth”. Jest klasycznie wykształconą wokalistką, która śpiewa w przedstawieniach teatralnych, muzycznych i operowych w Utah. Ostatnia część utworu (ta z fortepianem) sprawiła mi niemały kłopot, przede wszystkim wokalnie. Nagrywając ten album musiałam wykorzystać swój głos w sposób, który pięć lat temu wydawał mi się zupełnie niemożliwy. Ta piosenka opowiada o prawdzie – wszyscy lubią mówić, że ją szanują i cenią, ale nikt nie lubi stawiać jej czoła – włącznie ze mną.


"Little Bird" The Keening ukazał się 6 października 2023 nakładem Relapse Records. Albumu możecie posłuchać m.in. tu:ENGLISH VERSION

What's the price of freedom? How do we feel leaving our comfort zone? How is it to face the truth? These are some of the issues which Rebecca Vernon, the author of "Little Bird", considers on her debut solo album. The artist known from SubRosa explores the musical landscapes full of melancholy, magic and mystery, telling the cinematic story full of personal reflections, using the chamber doom with a little touch of folk music and spacious ambience. You'll find six beautiful and atmospheric compositions here, led by a song primarily written for the last SubRosa album. If you'd like to go deeper into the album story, here's a track by track guide by Rebecca.

 


 


AUTUMN

Autumn is the oldest song on the album. It was written for the last SubRosa album, but was not included because it had a different, “folkier” vibe than the rest of the songs. I’m pretty sure I can pinpoint this as the time when I first started thinking about doing a more folk-driven, minimal project like The Keening to have an umbrella for songs like this.

 

 

 

EDEN

Eden also is an older song, which I rewrote several times. Before the rewrite, it wasn’t coming together, and was my least favorite song on the album. After the rewrite, it became my favorite song to perform live. “Eden” is about leaving a place of innocence for a hard-earned wisdom. It asks the difficult question, “Is progress worth the price of all you lost?” Ultimately, the song decides it is, but just barely.

 

LITTLE BIRD

Little Bird is the first song I wrote mostly on piano. After hauling my heavy keyboard with 88 weighted keys around for months now, I wish I had written it on a 25-key midi. Kidding. Little Bird’s theme is similar to Eden – leaving a safe place of innocence for freedom and acknowledging the heavy price that so often follows. 

 


 

HUNTER I

This song tells the tale of being hunted by someone after being a witness to a murder they committed, and as a result, being inextricably linked in an ongoing dance with them for the rest of your life – they, wanting to silence you, and you, not wanting to destroy yourself – you run, and just keep on running.

 

HUNTER II 

This song is an extension of the first Hunter, and gives a little more background on the hunter. He is a gentleman, and he basks in the glow of the ignis fatuus – foolish fires – caused by methane gas and decaying plants that lure unwary travelers to their deaths in miry bogs. I love the interplay of Kelly Schilling’s flute playing and Andrea Morgan’s masterful violin playing in the first part.

 

THE TRUTH

I was really happy to get my roommate during the pandemic, Lisa Zimmerman, to contribute the opera vocals at the end of “The Truth.” She is a classically trained vocalist who sings in theater, classical music and opera productions in Utah. The last third of the song (with the piano) is difficult for me to sing. On this album, I’ve had to push my voice in ways I didn’t think possible five years ago. This song is about the truth – that everyone likes to say they revere, but no one likes to face – me included.

 

"Little Bird" by The Keening was released by Relapse Records on 6th October 2023. You may find the album here;