czwartek, 10 lutego 2022

Munknörr: mieszkam w pobliżu morza, więc nieustannie przyglądam się wodzie, falom, czerpię z nich relaksującą energię.

Zapierające dech, nordyckie krajobrazy inspirują twórców na całym świecie.Munknörr to projekt urodzonego w Niemczech i mieszkającego od lat w Urugwaju Damiána Schneidera, który przywołuje w nim ducha północnoeuropejskiej natury, wierzeń i mitów. O projekcie i inspiracjach towarzyszących dźwiękom rozmawiam z jego założycielem. Dobrą okazją, by poruszyć kilka zagadnień stała się premiera nowej EPki "Mannaz", która ukazała się pod koniec grudnia 2021 roku, ale porozmawialiśmy też  o początkach projektu, instrumentach, na których Damian gra i pozachwycaliśmy się pięknem natury.  

 

Między Uchem A Mózgiem: Dzięki za piękną, emocjonalną muzykę. W wyobraźni prowadzi mnie ona tam, gdzie jest czyste powietrze, morze, lasy, góry. Te krajobrazy naturalnie łączą się z Norwegią i innymi krajami północnej Europy. Ty natomiast jesteś z Urugwaju. Co zainspirowało Cię, by sięgać w muzyce właśnie po takie inspiracje? Czy one są także charakterystyczne dla miejsca, w którym żyjesz?

Damián Schneider: Tak naprawdę urodziłem się w Niemczech, ale w Urugwaju jestem od siódmego roku życia. Inspiracje dla Munknörr sięgają mojego dzieciństwa, gdy zachwyciłem się krajobrazami. Miejsce, w którym się urodziłem otoczone było górami, terenami zielonymi, był tam śnieg. Drugą rzeczą, która miała kluczowy wpływ na brzmienie mojego zespołu były związki kultury z naturą i mitologią.

MUAM: Dokładnie, tak naprawdę wszystkie tradycje i kulturowe dziedzictwo różnych rejonów wpływają na siebie wzajemnie i mają ze sobą coś wspólnego - wszystkie zostały stworzone przez ludzi, którzy mają przecież podobne potrzeby, uczucia, emocje. Wszyscy w pewien sposób zależymy od natury i powinniśmy ją chronić. Twoja nowa EPka, "Mannaz" jest tematycznie silnie powiązana z cyklicznością natury i dwoistością. Czy możesz opowiedzieć więcej o warstwie tekstowej nowych piosenek?

Damián: "Berkana" to utwór o wiośnie, właściwie przedwiośniu, ustępowaniu zimy i budzeniu się wszystkiego do życia. Wiosna jest tutaj spersonifikowana i sportretowana jako dziecko. "Algiz" to kompozycja o konieczności chronienia natury, o znaczeniu tego procesu. Opowieść prowadzona jest tu z perspektywy osoby, która żyje wśród natury w lesie.


MUAM: Nigdy nie byłam w Urugwaju, wiem jedynie, gdzie to państwo znajduje się na mapie świata i widziałam trochę zdjęć w sieci. Czy mógłbyś pokrótce opisać naturę miejsca, w którym żyjesz?

Damián: Urugwaj to kraj spokojny, z pięknym wybrzeżem, dużą ilością rzek, równin. Mieszkam w pobliżu morza, więc nieustannie przyglądam się wodzie, falom, czerpię z nich relaksującą energię. Ten widok bardzo różni się od nordyckich krajobrazów, które mocno kojarzą się z naszą muzyką, ale każde miejsce ma swoją własną magię. MUAM: To prawda. W Munknorr współpracujesz z grecką wokalistką Aethelwyne. Jak się poznaliście? Czy wasza praca nie jest nieco skomplikowana przez geograficzny dystans?

Damián: Poznaliśmy się dzięki temu, że skomentowała wpis na moim kanale, gdy nazywał się jeszcze Damian Schneider. Spodobała jej się piosenka "Cemunnos" i stała się magia. Do pracy na odległość jesteśmy przyzwyczajeni - zarówno do formy komponowania jak i współpracy.MUAM: Kiedy zaczęła się Twoja przygoda z muzyką? Kiedy zacząłeś komponować własne dźwięki i jakie inspiracje temu towarzyszyły?

Damián: Moja muzyczna podróż rozpoczęła się w dzieciństwie, wraz z moją pierwszą gitarą, którą otrzymałem w wieku 10 lat. Grałem wtedy różne rockowe piosenki, ale od zawsze miałem otwarty umysł i próbowałem różnych gatunków. Pewnego dnia dotarło do mnie, że granie tylko na gitarze mnie ogranicza i chcąc przenieść na dźwięki wszystko to, co chciałem przekazać, zacząłem tworzyć muzykę instrumentalną i orkiestrową. Stworzyłem kanał, który nazwałem swoim imieniem i nazwiskiem. Inspirowały mnie ścieżki dźwiękowe do filmów, muzyka klasyczna i krajobrazy. 

 
MUAM: Czy mógłbyś opowiedzieć mi coś więcej o instrumentach, których używasz na nowej EPce? Czy są to instrumenty tradycyjne, charakterystyczne dla kultury Urugwaju?

Damián: Na tej EPce można usłyszeć prawie wszystkie instrumenty, na których gram, tj. flet indiański, lirę Trossingen, Colombina, Tagelharpa, flet egipski, szamański bęben obręczowy. Jednak żaden z nich nie jest tradycyjnym instrumentem z mojego kraju.  Lira to instrument germański, tagelharpa pochodzi ze Skandynawii, obie których używam wykonane były w Szwecji. Colombina to instrument meksykański, który naprawił dla mnie tata przyjaciela, flet egipski, podobnie jak wszystkie flety, na których gram wykonał twórca z Urugwaju.


MUAM: A czy są artyści, którzy szczególnie zainspirowali Cię do tworzenia właśnie takiej muzyki? Mnie przychodzą na myśl przede wszystkim dwa zespoły - Wardruna i Forndom, ale słychać w Twoich dźwiękach też wpływy muzyki celtyckiej oraz innych kultur. To w pewnym sensie wypadkowa różnych stylów.

Damián: Nie ma takiej bezpośredniej inspiracji dla obecnego kształtu muzyki Munknörr. To jest ciągły proces - gdy był to mój solowy projekt, słuchałem dużo celtyckiej muzyki, tej tradycyjnej z fletem i gitarami. Nie znałem wtedy nordyckiej muzyki. Pewnego dnia odkryłem Heilung i pokochałem ten klimat, te brzmienia. To był pierwszy impuls, by dołączyć do mojej twórczości takie nordyckie, rytualne dźwięki. Projekt się zmieniał, zawsze szukałem nowych inspiracji. Kocham czytać i poznawać tajniki różnych kultur, więc siłą rzeczy zacząłem eksperymentować z nową estetyką.


MUAM: A co było bezpośrednią inspiracją EPki "Mannaz"? Książki, mity, rytuały?

Damián: Tym razem były to książki i duchowy aspekt natury oraz związki człowieka z naturą 


MUAM: Twoja muzyka jest bardzo relaksująca, kojąca, sprawia, że czuję się wolna od codziennej rutyny. Niesie promień światła w czasach przepełnionych mrokiem. Dzięki wielkie za to. A co Ciebie uspokaja i koi poza graniem i tworzeniem muzyki?


Damián: Dziękuję bardzo, cieszę się, że tak odczuwasz naszą muzykę. By się wyciszyć zwykle zapalam w domu kadzidło i po prostu siedzę na kanapie i oddycham.  Obserwuję jak wiatr porusza liśćmi na tyłach mojego domu. Lubię też spacerować i oglądać morze.MUAM: Czy nowa EPka jest w jakimś stopniu nowym początkiem dla projektu? Jakie macie plany na 2022 rok? Będą koncerty?

Damián: Tytułowy utwór z "Mannaz" to kompozycja napisana na fortepianie, w stylu fusion. Jestem bardzo zadowolony z tego utworu i planuję w przyszłości eksplorować dalej ten kierunek. To jednak nie znaczy, że nadchodzą totalne zmiany i nowy początek. Koncerty ze względu na geograficzną odległość są dla nas bardzo skomplikowaną sprawą, ale kto wie?MUZYKĘ MUNKNORR ZNAJDZIECIE NA BANDCAMPIE: https://munknorr.bandcamp.com/ 
 
 
 ENGLISH VERSION
 
 
Breathtaking nordic landscapes are a huge inspiration for artists from all around the world. Munknörr is a project founded by Damián Schneider, who was born in Germany, but lives in Uruguay. He brings the spirit of the Northern Europe's nature, myths and rituals. I've spoken with the founder of the project not only about the new EP "Mannaz", which was released in December 2021, but also about the beginnings of the project, the instruments the artist plays and the role and beauty of nature.
Między Uchem A Mózgiem: Thank you for the beautiful music. It’s so emotional! This kind of sound builds in my mind the view of mountains, forests, fresh air and sea. Those landcsapes naturally connect with Norway and the Northern Europe and you are from Uruguay. What inspires you in this culture? Is it somehow also refer to the culture and traditions of your country?


Damian Schneider: Actually I was born in Germany , but yes , im in Uruguay since i was 7 years old. First of all i think i was inspired by the landscapes as a kid , because the place where I was born was surrounded by mountains , green lanscapes, snow. Another thing that inspired me was the closer connection with nature that culture had and the mythology.MUAM: Of course all the traditions and cultures have impact on each other, because we are all humans, having similar necessities and feelings and we are all somehow dependent on the nature and should protect it. Your new EP, „Mannaz” is strongly connected with the nature cycle, the duality. Could you tell more about the lyrical content of the new songs?

Damian: „Berkana” is about spring , the change from winter to spring , spring personified as a child. And „Algiz” is about protecting nature, the importance of it , the main character in this song a person in a forest who could be a native 

MUAM: I’ve never been to Uruguay, I only know where it is on the map and I’ve seen some photos. Could you decribe the nature of the place you live in?


Damian: Uruguay is peaceful , it has a beautiful coast , lot of rivers , plains. I live meters from the coast , so im constantly watching the water , the waves , its energy is so relaxing. Its very different from the nordic landscapes you can imagine with some of our music but every place has it own magic.


MUAM: In Munknorr you work with the vocalist from Greece, Aethelwyne. How did you meet each other? Is your work somehow complicated due to the geographical distance?


Damian: We meet because of a comment of her in my channel, when the channel name was Damian Schneider, she liked the song Cernunnos and then the magic began. About working in the distance, we are used to it and because the way I make the music and compose for our way of working   MUAM: When did your music journey start? When did you start creating your own music and what was the inspiration for it?

Damian: My journey started as a kid , with my first guitar at the age of 10 playing rock songs , but I always was open minded so I tried a lot of styles and then one day I realized that I was limited by the guitar. I needed to put in music what my mind told me so I began to make instrumental music, orchestral and I created the channel as Damian Schneider. I was inpspired by the vibes in the soundtrack movies , classical music , landscapes too . 
 
 
MUAM: Could you tell me more about the instruments you’ve used on the new EP? Are some of them the traditional ones in your region?


Damian: For the EP I used almost all my instruments.....Native American flutes , Trossingenm Lyre, Colombina, Tagelharpa, Egyptian flute , Shamanic Drum, but none of these are traditionals instruments of my country. The lyre is originally germanic and the Tagelharpa from Scandinavia, both were made in Sweden , the Colombina is a mexican instrument that a friend's dad fixed for me, the Egyptian flute was made by a flute maker here in Uruguay, he made all my flutes.MUAM: Are there any artists who are your direct inspiration for this music? While listening to your music 2 names come to my mind – Wardruna and Forndom, however there are also celtic vibes and elements from other cultures. It’s somehow a mix of styles.

Damian: There are no direct inspiration for what Munknörr is now because that was a proces. When the channel was only Damian Schneider I used to listen Celtic music but traditional with guitar flute. I did not know all the Nordic musical scene and then one day I discovered Heilung _ I was impressed, I loved it. I guess that was my first inspiration to add a Nordic ritualistic sound to the music. But then the project was changing and I suppose it was because I always seek to do something different, an identity , and I love to read about various cultures not only Nordic ... So one day I started experimenting with another sounds and vibes .
 
 

MUAM: What was the direct inspiration for „Mannaz” EP? Any books? Old myths? Rituals?


Damian: In this case my inspirations were books and nature, what I believe about how we treat nature and spirituality.
 


MUAM: Your music is so relaxing, soothing, makes me feel free from daily routine, brings light in dark times. Thank you so much. What do you do to calm and comfort yourself apart from playing music ?


Damian: Thank you im very glad our music give you that. For calm I usually light incense at home and just sit in the couch and breath ,or I watch how the wind moves the leaves in the back of my house. I like to walk too and watch the sea.


MUAM: Is the new EP somehow a new beginning for the project? What are your plans as a band in 2022? Maybe some live shows?

Damian: In our new EP i made a song called Mannaz , that song has a kind of piano , and a fusion vibe... i was very happy when i made the song , so maybe in the future we will make more songs like that, but that does not mean the ep is a new beginning . Live shows are complicated for us because of the distance , but who knows? 
 
 
 
 
ALL MUNKNORR'S MUSIC CAN BE FOUND ON BANDCAMP: https://munknorr.bandcamp.com/